Loonkoppeling zelf en toepassing in de overgangsregeling 2022 - 2023

Volgens de cao index is het principe steeds geweest dat de barema’s worden geïndexeerd en dat een werknemer die boven barema wordt betaald enkel recht heeft op het forfaitaire bedrag van de index op zijn baremaloon, tenzij andere gebruiken op ondernemingsniveau gelden.

Een aantal werknemers verdienen in 2022 al of niet gevoelig boven barema, maar tevens zijn er een aantal werknemers die door de nieuwe functieclassificatie mogelijks van het huidige baremaloon van 12.92 euro in de nieuwe inschaling in cat 1 terechtkomen.

Principe : een werknemer moet de index krijgen op zijn huidig baremaloon (dd.31/12/2022).

Enkele voorbeelden ter illustratie :

  1. Chauffeur die momenteel 12.92 euro bruto uurloon heeft ingevolge zijn functie maar in de nieuwe classificatie terechtkomt in cat 1 : hij behoudt zijn huidige loon ( de inschaling mag niet tot loonsvermindering leiden) moet 12.92 euro + index op 12.92 euro krijgen, zijnde 1.416€, dus nieuw loon is 14,336€ (baremaloon is 13,85€).
  2. Chauffeur die momenteel 13 euro bruto uurloon heeft ingevolge zijn functie maar in de nieuwe classificatie terechtkomt in cat 1 of 2 : moet 13 euro + index op 12.92 euro krijgen, hetzij 1.416 euro als forfaitair indexbedrag cfr de CAO index., zijnde 14,416€.
  3. Chauffeur die momenteel 13 euro bruto uurloon heeft ingevolge zijn functie maar in de nieuwe classificatie terechtkomt in cat 3 : moet 13 euro + index op 12.92 euro krijgen, hetzij 1.416 euro, doordat dit bedrag lager is dan het nieuwe baremaloon van cat 3 moet het bekomen loon opgetrokken worden naar 14.5025 euro, zijnde het nieuwe sectorale minimumloon voor die klasse.
  4. Chauffeur die momenteel 13 euro bruto uurloon heeft ingevolge zijn functie maar in de nieuwe classificatie terechtkomt in cat 4 : moet 13 euro + index op 12.92 euro krijgen, hetzij 1.416 euro, (=14,416€) doordat dit bedrag lager is dan het nieuwe baremaloon van cat 4 moet het bekomen loon opgetrokken worden naar 14.6690 euro.
  5. Chauffeur die momenteel 16.92 euro bruto uurloon heeft ingevolge zijn functie maar in de nieuwe classificatie terechtkomt in cat 1 : moet 16.92 euro + index op 12.92 euro krijgen, hetzij 1.416 euro = 18,336€.
  6. Chauffeur die momenteel 16.92 euro bruto uurloon heeft ingevolge zijn functie maar in de nieuwe classificatie terechtkomt in cat 2 : moet 16.92 euro + index op 12.92 euro krijgen, hetzij 1.416 euro, zijnde 18,336€.
  7. Chauffeur die momenteel 16.92 euro bruto uurloon heeft ingevolge zijn functie maar in de nieuwe classificatie terechtkomt in cat 3 : moet 16.92 euro + index op 12.92 euro krijgen, hetzij 1.416 euro, zijnde 18,336€, gezien dit hoger is dan het nieuwe baremaloon van cat 3 moet hier geen bijpassing gebeuren.
  8. Chauffeur die momenteel 16.92 euro bruto uurloon heeft ingevolge zijn functie maar in de nieuwe classificatie terechtkomt in cat 4 : moet 16.92 euro + index op 12.92 euro krijgen, hetzij 1.416 euro. , dus nieuw loon van 18,336€. Gezien dit hoger is dan het nieuwe baremaloon van cat 4 moet hier geen andere bijpassing gebeuren.
  9. Huidig loon is 13,50€ , bedrijf indexeert 100% , geeft 14,9796€. Hij komt in cat 3 terecht (baremaloon cat 3 = 14,5025) hij wordt dus verder aan zijn actuele geïndexeerde loon (=boven barema) verder betaald.
  10. Indien de werkgever een toeslag bovenop het barema betaalde bvb al zijn chauffeurs + 15 ton ontvangen het baremaloon 12.92 euro en zijn adr chauffeurs krijgen een afzonderlijke toeslag / premie van 1 euro per uur, dan moet deze 1 euro niet geïndexeerd worden (tenzij dit de gewoonte zou zijn op bedrijfsniveau) en moet hij als afzonderlijke toeslag behouden worden indien hij gewoonterechtelijk een verworven recht zou zijn.